Kvalitní krmivo versus bílkoviny

Bílkoviny - Proteinyturkey-beagle-puppy

 
 

Buňky v těle psa jsou neustále obnovovány a musí být nahrazovány. K tomu je třeba neustálý příjem bílkovin. Pes není schopen si bílkovinu ukládat, jako to dělá s tukem a jinými živinami. Přestože tělo psa je schopno do určité míry bílkoviny recyklovat, velká část z nich musí být nahrazena. Pokud psi nedostanou dostatečné množství kvalitních bílkovin v krmivu, začne jejich tělo štěpit svou vlastní svalovou tkáň aby doplnilo potřebné bílkoviny. Dlouhodobý nedostatek bílkovin v psím krmivu může proto vést k vážným zdravotním problémům.

V průmyslově vyráběných krmivech se obsah bílkovin stanoví analytickou metodou jako obsah dusíkatých látek neboli hrubého proteinu. Nejedná se tedy o skutečný obsah proteinů nýbrž pouze o obsah dusíkatých látek bez rozlišení původu, včetně bílkovin pocházejících z živočišných i rostlinných zdrojů.

Vysoký obsah bílkovin ještě neznamená vysoký obsah masa, neboť bílkoviny mohou pocházet z brambor, obilovin nebo luštěnin.

Obsah bílkovin nevypovídá o tom jak je bílkovina stravitelná nebo biologicky hodnotná, neboli nevypovídá o kvalitě bílkoviny. Například: zvířecí kůže nebo srst bude obsahovat větší množství bílkovin než maso, přestože masová bílkovina je výživově mnohem kvalitnější.

O kvalitě bílkovin rozhoduje stupeň stravitelnosti a biologická hodnota bílkovinných zdrojů.

Stravitelnost bílkovin je závislá na jejich struktuře, původu a na zpracování. Např. stravitelnost masa nasekaného na velmi malé kousky je nižší, pravděpodobně vlivem rychlejšího rozložení v žaludku. Také sušení a zpracování vysokými teplotami stravitelnost masa snižují.

V případě nedostatečného přísunu energie (tuků + sacharidů) v krmivu použije tělo psa k pokrytí chybějící energie bílkoviny.

 

Jaké množství bílkovin má kvalitní krmivo obsahovat?

Na rozdíl od člověka potřebuje pes víc bílkovin živočišného původu, než z rostlin a to v poměru 2 : 1, u člověka je tento poměr opačný 1 : 2.

Přestože energetické požadavky psů mohou být zcela rozdílné, požadavky na bílkoviny jsou celkem konstantní. Dospělí psi potřebují dle velikosti minimálně 0,9 - 1,7 g bílkovin na 1 kg své váhy (velcí psi 0,9 - 1 g/kg,  střední psi 1,2 - 1,4 g/kg, malí psi 1,4 - 1,7 g/kg).

 

Doporučené množství bílkovin pro psy v udržovacím režimu

  • malí psi: 3 g/kg,
  • střední psi: 2,4 g/kg,
  • velcí psi: 2 g/kg.

Maximální množství bílkovin

  • malí psi: 6 g/kg,
  • střední psi: 5 g/kg,
  • velcí psi: 4 g/kg.

Mladí psi, psi v zátěži, gravidní a kojící feny a psí senioři potřebují bílkovin více.

"Potřeba bílkovin je u dospělých psů celkem stabilní tj. průměrně 2,4g na kg jeho váhy. Potřeba mladých psů a psích seniorů je ovšem poněkud vyšší. Štěňata potřebují více bílkovin pro svůj růst a senioři zase pro svoje omezené schopnosti jejich využití. V rozumné míře více bílkovin v psí stravě není nebezpečím, ale může být mrháním."
Zdroj: Ohio State University, Veterinary Medical Center

"V potravě volně žijících psovitých šelem tvoří proteiny až 35 %, u všežravců 17 až 27 %. Obsah bílkovin v průmyslově vyráběných krmivech se blíží spíše potřebám všežravce, než masožravce."
Zdroj: Dvořáková 2003

Je zajímavé, že při praktických experimentech dávali psi při volném výběru přednost krmivu s obsahem 25 - 30% metabolizovatelné energie (ME) z bílkovin před krmivem s nižším obsahem bílkovin a stejně tak i před krmivem s vysokým obsahem bílkovin (48% z ME).

"Přebytek bílkovin v krmné dávce psa (nad 30%) je nejen neekonomický, ale i zdraví škodlivý, nadbytek bílkovin totiž psa jednostranně zatěžuje vysokým přívodem fosforu a vyvolává tak nepoměr mezi vápníkem a fosforem."
Zdroj: Procházka Z, Chov psů, 2005

Názory na téma, zda a jak dalece může dlouhodobé masivní překrmování bílkovinami vést k poškození jater nebo ledvin jsou kontroverzní, avšak újma na zdraví, především u starších psů nebo v případě již existujícího poškozeních jater nebo ledvin, se vyloučit nedá.

Přeneseno na granule, odpovídá optimální obsah hrubé bílkoviny 28 - 32%, a to v relaci s ostatními živinami.

ODKAZY - granule:

https://www.profigranulka.cz/krmiva-pro-psy/polaris-gf-pes-adult-all-losos--kruta-2-5kg/

https://www.profigranulka.cz/vyhledavani/?string=optimanova+dog

https://www.profigranulka.cz/vyhledavani/?string=ironpet

https://www.profigranulka.cz/vyhledavani/?string=platinum