Doprava a platný ceník

Přeprava a dodání zboží

1.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.5 Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.

1.6 Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 10 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny.

1.7  Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.

1.8. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

1.9 V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující, který musí s takovýmto postupem předem vyslovit souhlas.

1.10 Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

1.11 Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

  • 1.11.1 Osobní převzetí (zboží je možné vyzvednout na prodejně po předchozím obdržení SMS, že je objednávka "vyřízena a připravena"-vždy je potřeba vyčkat na potvrzovací sms)

 

  • 1.11.2 Přepravní společnosti a výdejní místa, kdy cena dopravného se mění dle celkové hmotnost zboží a to následně:

 

DPD

  0 -   5 kg   99Kč

  5 - 10 kg 119Kč

10 - 35 kg 129Kč

35 - 42 kg 142Kč

42 - 50 kg 155Kč

50 - 70 kg 289Kč

70 - 80 kg 295Kč

80 - 100 kg 309Kč

 

Zásilkovna (Z-Point) bez doběrečného

 0 -   5 kg  59Kč
 5 - 10 kg 119Kč

 

 

1.11.3 Doběrečné ve výši 39 Kč. 

 1.12 V případě výměny zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. Při výměně zboží, hradí Kupující náklady spojené se zasláním zboží zpět Prodávajícímu za účelem výměny.

 

Poznámka: Aktualizováno 22. 10. 2018