Odstoupení od kupní smlouvy

1) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jméno a příjmení zákazníka:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

 

 

Společnost:  Martin Melíšek (Profigranulka)

IČO:                86817451

 Adresa:         Brandlova 1640/2, 149 00, Praha 11

 

 

V____________, dne_____________2018

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení, dne ………... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.profigranulka.cz s vámi uzavřel/-a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží pro potřebu zvířat.

Toto zboží jsem převzal/-a dne…...… Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/-a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce. Nedílnou součástí totoho oznámení o odstoupení kupní smlouvy je vyplněný „Protokol o zpětném zaslání zboží“.

 

S pozdravem .............................................. (vlastnoruční podpis)

 

Přílohy: Protokol o zpětném zaslání zboží

 

 

2) PROTOKOL O ZPĚTNÉM ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

V případě vrácení zboží Vás prosíme o vyplnění tohoto protokolu. Ten vytiskněte a zašlete zpět společně se zbožím a kopií  faktury na adresu uvedenou na konci tohoto tiskopisu.

Zboží, které zasílám zpět.     Název  –  velikost  –  cena:

 

 

 

 

 

 

 

Důvod (zakroužkujte):

  • Zboží se mi nelíbí, neodpovídá mé představě, nesedí velikost
  • Dodáno jiné zboží
  • Zboží je vadné/poškozené (popis závady/poškození popište do pole níže)
  • Jiný důvod (popište do pole níže)

 

 

Chci vrátit peníze (zakroužkujte):                          ANO                                       NE

Na účet číslo: 

 

Chci vyměnit zboží za jiné (zakroužkujte):                        ANO                                       NE

Uveďte prosím:  Produktový kód  -  název  -  barvu  -  velikost

 

 

 

 

Přeplatek chci vrátit na účet číslo:

 

(v případě, že objednané zboží je levnější než vrácené)

 

Adresa na vrácené zboží:                                                    Datum:            _____________________

Melíšek Martin – Profigranulka                                                                                             

Brandlova 1640/2                                                                                          Váš podpis:        _______________________

149 00  Praha 11                                                                                             Podpis tiskace: _______________________

 

Formuláře si můžete stáhnout zde: (tiskněte vždy oba formuláře v dané formátu, které vyplňte) 

 1_Odstoupeni od smlouvy.pdf-vzor

1_Odstoupeni od smlouvy.doc-vzor

1_Odstoupeni od smlouvy.txt-vzor

2_Protokol o zpětném zaslání zboží.pdf-vzor

2_Protokol o zpětném zaslání zboží.doc-vzor

2_Protokol o zpětném zaslání zboží.txt-vzor