Odstoupení od kupní smlouvy

Jméno a příjmení zákazníka:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

 

 

Společnost:  Martin Melíšek (Profigranulka)

IČO:                86817451

 Adresa:         Brandlova 1640/2, 149 00, Praha 11

 

 

V........................................, dne................................2018

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení, dne …….. jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.profigranulka.cz s vámi uzavřel/-a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží pro potřebu zvířat.

Tyto zboží jsem převzal/-a dne….… Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši…………Kč ve prospěch mého bankovního účtu  č.:………………………., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem .............................................. (vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie kupního dokladu

 

Formulář si můžete stáhnout zde

 odstoupeni od smlouvy-vzor 

 odstoupeni od smlouvy-vzor pdf 

 odstoupeni od smlouvy-vzor txt